FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन, २०८० ७९/८० 06/27/2023 - 10:53 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०
आ.व. २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम ७९/८० 06/26/2023 - 12:16 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०८०
जलस्रोत ऐन, २०७९ ७९/८० 03/28/2023 - 13:55 PDF icon जलस्रोत ऐन, २०७९
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७९/८० 02/16/2023 - 13:08 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ७९/८० 02/16/2023 - 13:04 PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 02/16/2023 - 13:04 PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९
महिलासँग उपप्रमुख कार्यविधि, २०७८ ७९/८० 02/16/2023 - 13:03 PDF icon महिलासँग उपप्रमुख कार्यविधि, २०७८
मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७९/८० 02/16/2023 - 13:02 PDF icon मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७
ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 02/16/2023 - 13:02 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७९
आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७९/८० 02/16/2023 - 13:00 PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४

Pages