FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
महिलासँग उपप्रमुख कार्यविधि, २०७८ ७९/८० 02/16/2023 - 13:03 PDF icon महिलासँग उपप्रमुख कार्यविधि, २०७८
मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७९/८० 02/16/2023 - 13:02 PDF icon मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७
ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 02/16/2023 - 13:02 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७९
आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७९/८० 02/16/2023 - 13:00 PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
आपतकालिन बालकोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७९/८० 02/16/2023 - 12:59 PDF icon आपतकालिन बालकोष सञ्चालन कार्यविधि
आधारभुत शिक्षा परीक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ ७९/८० 02/16/2023 - 12:58 PDF icon आधारभुत शिक्षा परीक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५
पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७९/८० 02/16/2023 - 12:58 PDF icon पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५ ७९/८० 02/16/2023 - 12:53 PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५
स्थानीय पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७९/८० 02/16/2023 - 12:52 PDF icon स्थानीय पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७५
स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता ऐन, २०७८ ७९/८० 02/16/2023 - 12:51 PDF icon स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता ऐन, २०७८

Pages