FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूदायबाट योजना संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७९/८० 04/09/2020 - 11:10 PDF icon उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूदायबाट योजना संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४
एफ.एम.रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७९/८० 04/09/2020 - 11:08 PDF icon एफ.एम.रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४
पञ्चदेवल विनायक नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४ कार्यविधि - २०७४ ७९/८० 04/09/2020 - 11:05 PDF icon पञ्चदेवल विनायक नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४ कार्यविधि - २०७४
नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७९/८० 04/09/2020 - 11:01 PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४
नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ ७९/८० 04/09/2020 - 10:58 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली, २०७४
नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ ७९/८० 04/09/2020 - 10:56 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४
करार कर्मचारी नियुक्ती सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७९/८० 04/08/2020 - 18:09 PDF icon करार कर्मचारी नियुक्ती सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकाे विनियाेजन एेन २०७५ ७५/७६ 08/22/2018 - 14:13 PDF icon विनियाेजन एेन २०७५
पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकाे आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 08/22/2018 - 13:54 PDF icon आर्थिक ऐेन, २०७७

Pages