FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ऐन), २०७९ ७९/८० 05/05/2022 - 11:55 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ऐन), २०७९
विनियोजन ऐन २०७८ 01/06/2022 - 13:38 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८
आर्थिक ऐन, २०७८ 01/06/2022 - 13:36 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८
स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७८/७९ 01/06/2022 - 13:33 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७८/७९
विनियोजन ऐन २०७५-७६ ७५/७६ 12/15/2020 - 14:06 PDF icon विनियोजन ऐन २०७५-०७६
पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकाे विनियाेजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/13/2020 - 13:02 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७७/७८
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 04/09/2020 - 17:03 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६/०७७
बिनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 04/09/2020 - 11:20 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७६/०७७
बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ ७९/८० 04/09/2020 - 11:16 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७९/८० 04/09/2020 - 11:12 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४

Pages